Zaproszenie na wernisaż

12 marca (wtorek), o godz. 18.00 w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie (ul. Zamkowa 4) odbędzie się wernisaż kolejnej wystawy czasowej w naszym muzeum „Tablice czasu. Katedry”, prezentującej prace prof. Zdzisławy Ludwiniak.

Relację z wernisażu znajdziesz TUTAJ.


ZDZISŁAWA LUDWINIAK ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1987 roku. Studiowała malarstwo w pracowni prof. Teresy Pągowskiej. Przez wiele lat była asystentem w pracowni malarstwa prof. Grzegorza Pabla. Od momentu otrzymania dyplomu uczelni związana jest z nią pracą dydaktyczną. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku dla studentów lat młodszych na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP, a także studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na kierunku Grafika multimedia. Prezentowała swoje obrazy i rysunki na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Jest laureatką XI Międzynarodowego Biennale Rysunku w Cleveland w Anglii. W swojej pracy artystycznej odnosi się zawsze do natury.

TABLICE CZASU. KATEDRY

Prezentowane prace są dorobkiem ostatnich kilku lat, cykl Katedry powstał w2023 roku. Przemijanie, oczekiwanie i trwanie jest dla każdego artysty ważnym towarzyszem w jego drodze twórczej. Zjawisko to może stać się przyjacielem lub wrogiem. Oczekiwanie rozłożone w czasie może być bardzo męczące. Przesiedziane przeze mnie długie godziny nad każdą z prac rysunkowych, zaczynały zamieniać się w zajmującą dla mnie dysputę nad powstającym dziełem, którego kształt końcowy nigdy nie był dokładnie zdefiniowany. To, czy dzieło jest skończone, musi zostać wypowiedziane przez nie same, a dla autora jest to chwila pewności, której nie da się oszukać.


Te długie godziny pracy stawały się zapisem czasu. Zauważyłam, że każda przestrzeń zarysowana staje się tablicą rejestrującą miniony czas. Każda z prac ukrywa wiele warstw waloru i koloru. Nakładane na siebie przykrywają niczym woal pojawiającą się rzeczywistość w obrazie i tworzą ją od nowa aż właściwa myśl w rysunku zostanie doprowadzona do końca. Cykl Katedry to inspiracja z ostatniego roku, która narodziła się pod wpływem spotkań z artystami duszpasterstwa środowisk twórczych.

Wystawę będzie można oglądać do 15 kwietnia 2024 roku w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie (ul. Zamkowa 4), w godzinach otwarcia kurii lub po telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorem, ks. Pawłem Batorym (tel. 509 528 779).