27 XI 2018 – Jubileusz 20-lecia Muzeum i rocznica śmierci ks. Dziedzica

„Ksiądz Franciszek był człowiekiem nadziei. Wlewał nadzieję, którą sam czerpał od Pana Boga” – mówił bp Jan Wątroba podczas uroczystości w 20. rocznicę powstania Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie i w 1. rocznicę śmierci ks. Franciszka Dziedzica, twórcy i pierwszego dyrektora muzeum. Podczas spotkania bp Wątroba otworzył wystawę malarstwa ks. Dziedzica pt. „Vita brevis, ars longa”.

Rocznicowej Mszy św. 27 listopada 2018 r. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie przewodniczył bp Kazimierz Górny. W koncelebrze uczestniczył bp Edward Białogłowski i ośmiu księży. Homilię wygłosił ks. Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Kaznodzieja, w nawiązaniu do zapowiedzi przez Jezusa Chrystusa zburzenia świątyni jerozolimskiej, mówił o wartości sztuki, zaznaczając, że choć jest trwalsza od życia ludzkiego, również kiedyś się skończy. „Nawet najpiękniejsze i najświętsze dzieła ludzkie są kruche i niestałe. Można powiedzieć, że wszystkie najpiękniejsze budowle człowieka wzniesione są na ruinach innych budowli. (…) Wszystko na tym świecie przemija. Nie ma takich rzeczy, przedmiotów, ideałów, świętości, które nie mogłyby zostać zniszczone. Jedynym Ideałem, który nigdy nie przemija, ale trwa wiecznie jest Bóg. Dlatego właśnie tylko On może być fundamentem i celem naszego życia. Bez Niego wszystko inne traci sens: wszelkie wartości materialne i duchowe, nawet najwspanialsze i najpiękniejsze budowle i dzieła sztuki” – mówił.

Przywołując postać ks. Franciszka Dziedzica ks. Batory zwrócił uwagę na jego przywiązanie do Jezusa Chrystusa. „Myślę, że ks. Franciszek, przyjąłby słowa dzisiejszej Ewangelii z uśmiechem i błyskiem w oku. Bo przecież był człowiekiem, który ogromnie kochał sztukę i cenił artystów, muzealników, ludzi kultury, ale przede wszystkim był świadkiem Jezusa Chrystusa, człowiekiem przesiąkniętym wręcz Ewangelią” – podkreślił duchowny.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum Diecezjalne. W uroczystościach uczestniczył bp Jan Wątroba, bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz m.in. przedstawiciele licznych instytucji kulturalnych.

W pierwszej części spotkania wspomnieniami o ks. Franciszku Dziedzicu podzieli się jego przyjaciele: Barbara Sierżęga, była pracowniczka Muzeum Diecezjalnego, Marta Nikiel, historyk sztuki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Jacek Kawałek, krytyk sztuki, emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie (kolega ks. Franciszka Dziedzica z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu) oraz Stanisław Białogłowicz z Zakładu Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (również kolega z klasy z jarosławskiego liceum). Mówcy podkreślali m.in. życzliwość ks. Franciszka, szacunek i otwarcie na ludzi o różnych światopoglądach, dystans do siebie i poczucie humoru oraz autentyczną wiarę i pobożność.

Z kolei bp Kazimierz Górny wspominając ks. Franciszka, zauważył, że choć od momentu zostania dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie nie był bezpośrednio związany z duszpasterstwem, do końca życia angażował się m.in. w duszpasterstwo neokatechumenatu oraz głoszenie rekolekcji, konferencji i homilii dla różnych środowisk, w tym dla bezdomnych korzystających z pomocy „Caritas”.

W drugiej części spotkania bp Jan Wątroba otworzył wystawę malarstwa ks. Franciszka Dziedzica zatytułowaną „Vita brevis, ars longa”. Biskup rzeszowski zwrócił uwagę na optymizm, radość i nadzieję ks. Dziedzica. „Ksiądz Franciszek był człowiekiem nadziei. Wlewał nadzieję, którą sam czerpał od Pana Boga. Wszystko w swoim życiu zanurzał w Panu Bogu”- powiedział hierarcha.

Wystawa malarstwa ks. Dziedzica liczy kilkanaście olejnych obrazów namalowanych na płótnie. Jego prace zaliczają się do malarstwa symbolicznego. Wystawę można oglądać do końca stycznia 2019 r.

ks. Tomasz Nowak

Fotografie: Mateusz Krzyśko i ks. Tomasz Nowak