Wystawa stała

Wystawa stała rzeszowskiego Muzeum Diecezjalnego prezentuje przede wszystkim chrześcijańską sztukę sakralną. Zbiory są jednak dosyć różnorodne: obrazy i rzeźby, szaty i naczynia liturgiczne, księgi i meble kościelne, a także ryciny i numizmaty. Przekrój czasowy jest również dość spory: pochodzenie najstarszego prezentowanego obecnie obiektu szacowane jest na X wiek. Zdecydowana większość zabytków znajdujących się w ekspozycji to jednak sztuka nowożytna, szczególnie barokowa. Posiadamy również zabytki sztuki cerkiewnej, a także małą kolekcję sztuki najnowszej, która jest pokłosiem wystaw czasowych organizowanych od lat w naszym muzeum przy współudziale z rzeszowskimi artystami, prof. Stanisławem Białogłowiczem oraz Łukaszem GilemTomaszem Baranem, długoletnimi przyjaciółmi muzeum.

Większość eksponatów pochodzi z parafii z terenów Diecezji Rzeszowskiej i była gromadzona przez pierwszego dyrektora ks. Franciszka Dziedzica jeszcze przed oficjalnym powołaniem placówki w 1997 roku. Duża część zbiorów to dary Biskupów Rzeszowskich: Kazimierza Górnego, Jana Wątroby i Edwarda Białogłowskiego. Sporo obiektów przekazał na rzecz Muzeum Diecezjalnego ks. Józef Pałęga (zm. 2014), wieloletni kapelan Garnizonu Rzeszów i proboszcz parafii cywilno-wojskowej w Rzeszowie. Niektóre obiekty muzeum otrzymało od osób prywatnych oraz samych artystów. Część najcenniejszych zabytków w naszej kolekcji pochodzi ze zbiorów muzealnika rzeszowskiego Bronisława Cmeli (zm. 1991), podarowane na rzecz tworzącej się nowej placówki muzealnej jeszcze w 1996 roku przez jego brata, pana Henryka Cmelę (zm. 1996). 

Ekspozycja została zaaranżowana i opracowana przez ks. DziedzicaPanią Barbarę Sierżęgę, doświadczoną muzealniczkę z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, która w latach 1998-2012 pracowała w Muzeum Diecezjalnym jako wolontariuszka. Fachową pomocą i nieustannym wsparciem służyła również Pani Marta Nikiel, historyczka sztuki z rzeszowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W lipcu 2017 roku ekspozycja stała została uporządkowana i nieco przeorganizowana podczas praktyk studentek z Instytutu Historii Sztuki KUL, pod kierunkiem prof. Bożeny Wronikowskiejdr Anny Głowy, przy współudziale prof. Bożeny Kuklińskiej oraz dr Beaty Skrzydlewskiej (UKSW) i nowego dyrektora, ks. Pawła Batorego

Kolekcja Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie wciąż się powiększa o kolejne obiekty. Co roku wykonywane są również prace konserwatorskie pojedynczych zabytków, co pozwala na ich stałą ekspozycję.