Prawa autorskie

Autorzy zdjęć na stronie:

Piotr Hołowienko (większość obiektów w galerii Zbiory)
Tomasz Baran (niektóre wernisaże, judaika)
Łukasz Gil (niektóre wernisaże)
Iwona Duracz-Gil (niektóre wernisaże)
Mateusz Krzyśko (szaty liturgiczne oraz niektóre wernisaże)
Paweł Kraus (wystawa „Istota rzeczy”)
Michał Szarek (wystawa „Kolory Piątej Ewangelii”) 
ks. Jerzy Buczek (niektóre wernisaże)
ks. Łukasz Hendzel (wystawa „Monety i medale…”)
ks. Tomasz Nowak
ks. Paweł Batory

W razie potrzeby identyfikacji autora konkretnego zdjęcia prosimy o kontakt. 

Jeśli nie podano inaczej autorem wszystkich tekstów na stronie jest ks. Paweł Batory.

Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie teksty i zdjęcia są objęte wolną licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach