Prawa autorskie

Autorzy zdjęć na stronie:

Piotr Hołowienko (większość obiektów w galerii Zbiory)
Tomasz Baran (niektóre wernisaże, judaika)
Łukasz Gil (niektóre wernisaże)
Iwona Duracz-Gil (niektóre wernisaże)
Mateusz Krzyśko (szaty liturgiczne oraz niektóre wernisaże)
Michał Drozd (portret dyrektora)
Paweł Kraus (wystawa „Istota rzeczy”)
Anna Maria Szkulska (wystawa I. Wojnickiej-Markielowskiej)
Michał Szarek (wystawa „Kolory Piątej Ewangelii”) 
Iryna Vasiur (wystawa J. Matuszewskiego)
ks. Jerzy Buczek (niektóre wernisaże)
ks. Łukasz Hendzel (wystawa „Monety i medale…”)
ks. Tomasz Nowak
ks. Jakub Nagi
ks. Paweł Batory

W razie potrzeby identyfikacji autora konkretnego zdjęcia prosimy o kontakt. 

Jeśli nie podano inaczej autorem wszystkich tekstów na stronie jest ks. Paweł Batory.

Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie teksty i zdjęcia są objęte wolną licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach