Dzieciątko Jezus z Aracoeli

Parametry eksponatu

Opis