Zapis ukryty

  • Materiał: olej na płótnie
  • Czas powstania: 2002
  • Pochodzenie: Dar artysty

Autorem obrazu jest Stanisław Białogłowicz (ur. 1947), ceniony rzeszowski artysta, długoletni przyjaciel naszego muzeum oraz jego pierwszego dyrektora, ks. Franciszka Dziedzica. Kilka jego dzieł – dzięki uprzejmości autora – znajduje się w naszej kolekcji oraz w posiadaniu biskupów naszej diecezji.

Jednym z nich jest „Zapis ukryty” z 2002 roku, będący jedną z wielu realizacji malarskich cyklu o tym samym tytule. Wydaje się, że w obrazach z tej serii artysta podejmuje m. in. temat natchnienia w twórczości artystycznej. Pojawia się w nich niejednokrotnie postać malarza, niekiedy modela oraz świetlista, niemal anielska postać lub wręcz snop światła rozświetlający płaszczyznę obrazu.

Stanisław Białogłowicz w 2005 roku zanotował, że jego celem jest dokonanie „zapisu ukrytego bez końca o człowieku”. Zapis ukryty „każdej mijającej chwili, czasem przyfrunie jak niezatarte wspomnienie minionego szczęścia, które wykracza poza granice jakiegokolwiek zapisu, poza granicę czasu i śmierci, to myśl o człowieku, matka wspomnień i nieodłączna towarzyszka melancholii” – pisał.

Obraz można również odczytać jako wypowiedź na temat relacji artysty z Bogiem, zgodnie z jego słowami: „We wszystkich obrazach podejmuję próbę rozmowy, ostatniej modlitwy, w której doświadczam siebie, poznaję siebie wobec innych oraz natury”.

Wszystkie cytaty za: G. Ryba, Stanisław Białogłowicz – Zapis ukryty według ikony „Św. Łukasz malujący Hodegetrię”, w: „Stanisław Białogłowicz: Po jasnej stronie życia. Malarstwo, rysunek”, [b. m. w.] 2014, s. 43-46.