Zaproszenie na sympozjum

Zachęcamy do wzięcia udziału w sympozjum artystyczno-naukowym towarzyszącym Triennale Malarstwa Studenckiego, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 marca 2024, o godz. 18.00 w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Wśród prelegentów ks. Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, który również poprowadzi panel.

Sympozjum naukowo-artystyczne
MIARA TALENTU: Eksploracja artystycznych zagadnień w malarstwie 
21.03.2024 rok, godzina 18.00, BWA w Rzeszowie 

Sympozjum zaplanowane zostało jako wydarzenie towarzyszące ogólnopolskiej wystawie pokonkursowej Triennale Malarstwa Studenckiego TMS/2, organizowanej przez Zakład Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. 


Jest to przedsięwzięcie naukowo-artystyczne, w którym biorą udział reprezentanci różnych środowisk naukowych i artystycznych. Celem sympozjum są rozważania o malarstwie, oscylujące wokół hasła przewodniego. 


W miarę jak sztuka ewoluuje, pytanie o miarę talentu staje się centralnym zagadnieniem. Czy talent artystyczny, da się zmierzyć, czy też jest to subiektywny wymiar, który uchyla się od kwantyfikacji? 

1. Subiektywność odbioru: talent artystyczny często przeplata się z subiektywnym odbiorem.
Piękno i wartość sztuki są uwarunkowane indywidualnymi doświadczeniami i gustami. Jak zatem stworzyć obiektywną miarę w obszarze, gdzie subiektywność jest nieunikniona?

2. Poszukiwanie techniki i wyrazu: analiza techniki malarskiej oraz zdolność artysty do wyrazistego przekazywania idei staje się jednym z filarów miary talentu. Jednak, czy wyrafinowanie techniczne zawsze idzie w parze z autentycznym talentem, czy może czasem je zakłóca?

3. Reakcje społeczności artystycznej: ocena społeczności artystycznej, krytyków oraz kuratorów, może dostarczyć pewnych wytycznych w kwestii talentu. Jednakże, czy konsensus społeczny może objąć całą gamę indywidualnych wyrażeń artystycznych?

4. Spełnienie twórcze: kluczowym elementem miary talentu może być indywidualne spełnienie twórcze artysty. Czy talent powinien być oceniany wyłącznie przez zewnętrznych obserwatorów, czy też ważne jest wewnętrzne doświadczenie artysty w procesie twórczym?

Miara talentu artystycznego, choć nieuchwytna kształtuje dyskusję estetyczną. Można starać się badać różne aspekty tego zagadnienia, jednak prawdziwa wartość talentu może istnieć poza tradycyjnymi miarami, ukryta w samym rdzeniu twórczego wyrazu.

Sympozjum będzie miejscem i okazją dającą możliwość zaprezentowania i podsumowania wyników zmagań konkursowych studentów oraz młodych artystów skupionych wokół uczelni artystycznych w Polsce i wypowiadających się twórczo stosując różne techniki malarskie. Może dać również możliwość wskazania ciekawych, aktualnych poszukiwań i rozwiązań realizowanych w obszarze sztuk wizualnych, malarstwa i działań jemu pokrewnych.

Komitet organizacyjny: dr Magdalena Cywicka, dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR, dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR, dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR


Program

Rozpoczęcie o godzinie 18.00

  1. Talent w dziejach myśli o sztuce – próba zarysowania genezy i historii pojęcia – dr Paweł Batory, historyk sztuki, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie
  2. Dwie drogi – dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR Instytut Sztuk Pięknych KNH UR, kurator konkursu TMS2 
  3. Talent jako trwała dyspozycja do malowania – dr hab. Artur Mordka, prof. UR Instytut Filozofii KNH UR
  4. Siła wyrazu dzieła – prof. dr hab. Tadeusz Boruta Instytut Sztuk Pięknych KNH UR – Kierownik Zakładu Malarstwa Instytut Sztuk Pięknych KNH UR

    Moderator sympozjum: dr Paweł Batory, historyk sztuki Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie