5 XII 2019 – Wystawa zbiorowa „Istota rzeczy”

Wystawa współorganizowana z Pracownią Badań nad Ikonosferą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kuratorki, Agnieszka Daca i Bernadeta Stano z Pracowni Badań nad Ikonosferą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wyselekcjonowały dzieła siedemnastu malarzy, głównie ze środowiska krakowskiego (m. in. Adam Brincken, Małgorzata Górnisiewicz-Locher, Janusz Janowski, Katarzyna Makieła-Organisty i Romuald Oramus). Wszystkie zaprezentowane dzieła dotykają rzeczywistości materii, kierując jednak ku szeroko rozumianej sferze sacrum. Wernisaż odbył się 5 grudnia i towarzyszył VII Ogólnopolskiemu Sympozjum Naukowemu organizowanemu przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zgromadził on liczną publiczność, w tym Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, który wystawę otworzył. Ekspozycję można oglądać do 20 stycznia 2020 r.

Zdjęcia: Paweł Kraus