9 V 2016 – Grzegorz Frydryk „O nieustannej modlitwie”

„O nieustannej modlitwie” to tytuł wystawy malarstwa i grafiki Grzegorza Frydryka, której wernisaż odbył się 9 maja w rzeszowskim Muzeum Diecezjalnym. Artysta jest absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie adiunktem w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki tejże uczelni.

Tytuł wystawy nawiązuje do tzw. Modlitwy Jezusowej czyli starożytnej praktyki duchowo-modlitewnej rozwijającej się głównie w Kościołach wschodnich, polegającej na ciągłym powtarzaniu w myślach imienia Jezus lub frazy „Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”. Prezentowana na wystawie twórczość rzeszowskiego artysty jest swoistym ekwiwalentem wizualnym tej głębokiej tradycji modlitewnej. Nie nachalne, aczkolwiek wyraźne inskrypcje znajdujące się na tych obrazach, balansujących na granicy abstrakcji i figuratywności, są świadectwem doświadczenia religijnego człowieka, który próbuje modlić się nieustannie – zgodnie z nakazem Chrystusa. Modlitwa ta jest pewnego rodzaju „tłem” rzeczywistości i życia ludzkiego, albo wręcz ich istotnym składnikiem.

Twórczość Grzegorza Frydryka operuje bogatym językiem wizualnych symboli, które jednak nie są banalne i oczywiste. Symbol jest tu bowiem rozumiany najczęściej jako ślad, który podsuwa pytania o jego pochodzenie i wskazuje tropy zmierzające ku transcendencji. To sztuka nieoczywista, wymagająca skupienia i uwagi, potrafiąca przemówić do tego, co w człowieku najgłębsze i szczególnie wartościowe.

Wernisaż cieszył się sporym zainteresowaniem publiczności. Wystawę otworzył J. E. Ks. Bp Jan Wątroba, a pojawili się również przedstawiciele diecezji oraz wielu instytucji kulturalnych naszego miasta. Wnikliwe wprowadzenie do twórczości Grzegorza Frydryka przedstawiła pani dr Agnieszka Iskra-Paczkowska z Instytutu Filozofii UR. W odpowiedni nastrój wprowadziła zebranych swoim śpiewem pani Aleksandra Stawarz. Wystawę można oglądać do 9 czerwca. Będzie również otwarta podczas najbliższej Nocy Muzeów, tj. 14 maja, w godz. 19.00-24.00.