Krzyż z narzędziami męki Pańskiej

Parametry eksponatu

Opis