24 XI 2022 – Zdzisław Kubik „In memoriam”

„Artyści i artystki słowa, obrazu i dźwięku są tymi, którzy szybciej wyczuwają puls czasów i reagują na to, próbując przekazać swoje intuicje innym w swojej twórczości” – mówił ks. Paweł Batory podczas Mszy św. w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie odprawionej w intencji zmarłych ludzi kultury z Rzeszowa i Podkarpacia, w tym artystów, konserwatorów zabytków, muzealników i nauczycieli Szkoły Muzycznej nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. 24 listopada 2022 r. odbyły się „Zaduszki artystyczne”, a także wernisaż „In Memoriam” poświęcony artyście Zdzisławowi Kubikowi.

24 listopada 2022 r. odbyły się „Zaduszki artystyczne”, których celem jest modlitwa za zmarłych artystów i ludzki kultury z Rzeszowa i Podkarpacia, a także pamięć o ich twórczości i oddaniu sztuce.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, której przewodniczył ks. Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Eucharystię koncelebrowali: ks. Władysław Jagustyn, ks. Tomasz Nowak i ks. Marcin Pokrywka.

W homilii, którą wygłosił ks. Paweł Batory, zebrani w świętokrzyskim kościele, usłyszeli rozważanie nawiązujące do kończącego się roku liturgicznego. Kaznodzieja mówił również o wyjątkowej wrażliwości na odbieranie rzeczywistości i jej utrwalanie, jaka charakteryzuje artystów i ludzi kultury. „Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że tego typu wrażliwość, polegająca na bacznej obserwacji i wyczuwaniu rzeczywistości (zarówno tej doczesnej, jak i nadprzyrodzonej) charakteryzuje dużo osób zajmujących się sztuką i kulturą. I to właśnie oni, artyści i artystki słowa, obrazu i dźwięku są tymi, którzy szybciej wyczuwają puls czasów i reagują na to, próbując przekazać swoje intuicje innym w swojej twórczości – niekiedy spotykając się nawet z odrzuceniem i niezrozumieniem. Często dopiero po latach odczytywany jest profetyczny charakter ich twórczości” – mówił ks. Batory.

„Na przestrzeni wieków wielu z nich uwrażliwiało kolejne pokolenia również na rzeczywistość duchową i nadprzyrodzoną – co szczególnie dzisiaj nie zawsze cieszy się zrozumieniem. Również i dlatego tak bardzo potrzebujemy sztuki i kultury – one potrafią pomóc nam pielęgnować w nas tę czujność i wrażliwość. Z zaufaniem do Boga i dobrze rozwiniętą duchowością będziemy w stanie rozeznać Bożą ścieżkę nawet w trudnych i zagmatwanych czasach” – dodał kaznodzieja.

Po zakończeniu Mszy św. odbył się koncert wypominkowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.

Trzecią część czwartkowego wieczoru stanowił wernisaż wystawy Zdzisława Kubika z cyklu „In Memoriam”, który odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie.

Na początku ks. Paweł Batory powitał zebranych w auli Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej. W wernisażu wzięli udział profesorowie, znawcy sztuki, a także artyści i osoby zainteresowane wystawą i związane z autorem prezentowanych prac. Obecna była również Alicja Kubik, żona Zdzisława Kubika, zmarłego w 2001 roku, a także córki Anna i Jagoda Kubik.

List skierowany do Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, a także do Alicji Kubik, żony Zdzisława Kubika w imieniu Konrada Fijołka, prezydenta Rzeszowa, odczytała Zakia Cieślicka-Majka.

Wspomnieniem o artyście podzielił się dr hab. Antoni Nikiel, malarz i wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie niektórzy, spośród obecnych na wernisażu, wyrazili swoje uznanie dla Zdzisława Kubika, któremu poświęcono tegoroczną wystawę z cyklu „In Memoriam”.

ks. Jakub Nagi

Fotografie: ks. Jakub Nagi i ks. Paweł Batory