20 XI 2013 – Prezentacja skrzyni renesansowej z Gogołowa oraz zespołu rzeźb Jerzego Bandury (Marta Nikiel, Aneta i Maciej Filip)

20 listopada 2013 r. w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie, którego dyrektorem jest ks. Franciszek Dziedzic, odbyło się otwarcie wystawy prac rzeźbiarskich Jerzego Bandury. Jerzy Bandura urodził się w Chabówce w 1915 r. Był uczniem Xawerego Dunikowskiego, następnie profesorem ASP w Krakowie. Tworzył głównie monumentalne rzeźby i pomniki, włączał elementy rzeźbiarskie w naturalny pejzaż, posługiwał się ekspresyjnymi symbolami. Na dorobek artysty składają się także rzeźby o tematyce sakralnej. Projektował również witraże, mozaiki, wykonywał prace medalierskie. Zmarł w 1987 r. w Krakowie.

W diecezji rzeszowskiej znajduje się kilka prac Jerzego Bandury, m.in. krzyż w tęczy kościoła farnego w Kolbuszowej. Do najbardziej znanych należą rzeźby, które stanowiły wystrój wnętrza kościoła farnego w Jaśle. Wystrój ten powstał jako kompleksowy projekt w czasie odbudowy kościoła w latach 60. XX wieku. Główny ołtarz przedstawiał Matkę Bożą, ołtarz z lewej strony św. Józefa, a ołtarz z prawej strony Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Elementy te zdobiły kościół do ostatniego remontu w 1998 r. Wtedy zastąpiono je ołtarzami w stylu gotyckim, a rzeźby po konserwacji trafiły do Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie.

W czasie otwarcia wystawy pracę prof. Bandury i jego życiorys przybliżyła pani Marta Nikiel – historyk sztuki z Wojewódzkiego Urzędu Zabytków. Pani Aneta Filip – konserwator dzieł sztuki przybliżyła historię konserwacji rzeźb. Oprócz rzeźb Bandury po raz pierwszy zaprezentowano odnowioną skrzynię z przełomu XVI i XVII wieku pochodzącą z Gogołowa.\

W spotkaniu uczestniczył m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba, rodzina prof. Bandury oraz proboszcz z Gogołowa – ks. Jacek Cierpich.

ks. Tomasz Nowak