16 XI 2017 – Stanisław Rodziński „Malarstwo”

Wystawa współorganizowana z Centrum Dokumentacji Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stanisław Rodziński jest jednym z najwybitniejszych malarzy współczesnych, którego twórczość wciąż inspiruje artystów i zachwyca publiczność. Sięga on często do tematyki religijnej, ale również malowane przez niego pejzaże, martwe natury czy sceny figuralne, mają w sobie pewien rys „nadprzyrodzoności”, metafizyki. Wybór dzieł krakowskiego malarza można obecnie oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie.

Wystawa przygotowana została przy współpracy z Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, działającym przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Towarzyszy ona konferencji na temat współczesnej sztuki sakralnej zorganizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim razem z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z tego powodu wernisaż, który odbył się 16 listopada 2017 r. zgromadził wyjątkowo liczną publiczność, w tym prelegentów owej sesji naukowej, przybyłych m.in. z ośrodków akademickich z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Bydgoszczy, Katowic oraz Lwowa.

Wprowadzenie do wystawy wygłosili Pani dr Grażyna Ryba i Pan dr Łukasz Gil z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekspozycja została zaaranżowana przez artystów Łukasza Gila i Tomasza Barana, we współpracy z dyrektorem muzeum. Prezentuje 25 obrazów prof. Rodzińskiego pochodzących z różnych etapów jego drogi twórczej.

Zdjęcia: Tomasz Baran i ks. Jerzy Buczek