1 XII 2008 – Wystawa zbiorowa, „Piękno w sztuce”

Wystawa współorganizowana z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.