30 III 2017 – „Monety, medale i walory filatelistyczne w 25-leciu diecezji rzeszowskiej”

Wystawa współorganizowana z Narodowym Bankiem Polskim, Oddział w Rzeszowie, w budynku NBP na ul. 3 Maja w Rzeszowie.

30 marca 2017 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy ul. 3 Maja w Rzeszowie odbyło się otwarcie wystawy „Monety, medale i walory filatelistyczne w 25-leciu diecezji rzeszowskiej”. W otwarciu uczestniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Na wystawie zaprezentowano okolicznościowe medale, monety i numizmaty związane tematycznie z wydarzeniami z historii Kościoła diecezjalnego i powszechnego. W sumie w sześciu szklanych szafach znajduje się około 150 eksponatów. Większość z nich jest własnością Muzeum Diecezjalnego, pozostałe pochodzą z różnych parafii.
Organizatorami wystawy są: Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Klub Inicjatyw Filatelistycznych oraz Muzeum Diecezjalne. Całość wystawy zaprojektował, zebrał i wykonał historyk – ks. dr Marek Dyło – wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Jaśle.
Wystawę można oglądać w Narodowym Banku Polskim przy ul. 3 Maja do połowy czerwca, od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00.
W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie znajdują się także inne dwie wystawy: przygotowany przez ks. dra Marka Dyło pokaz filatelistyczny „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” oraz „Poczet królów Polski” przygotowany przez członków Koła Numizmatycznego im. dra Stanisława Kadyiego w Jaśle.

ks. Tomasz Nowak

Zdjęcia: ks. Łukasz Hendzel