23 II 2022 – Zbigniew Cebula „Płaszcz Proroka”

Rok 2022 rozpoczęliśmy w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie wystawą „Płaszcz proroka” prezentującą twórczość malarską Zbigniewa Cebuli, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to pierwsza wystawa indywidualna tego artysty w Rzeszowie i tym bardziej warta zauważenia, że jego prace, o bogatej materii malarskiej (zróżnicowane faktury, pigmenty i materiały mineralne) w pełni docenić można tylko w bezpośrednim oglądzie. Twórczość Zbigniewa Cebuli odznacza się też niezwykłym bogactwem treści, operując językiem symbolicznym i metaforycznym, zachęcając widza do uważnego ich studiowania oraz własnej interpretacji. Na wystawie w naszym muzeum prezentowane są zwłaszcza prace sięgające do tematów religijnych, biblijnych i metafizycznych.

Podczas wernisażu, który odbył się 23 lutego, artysta podzielił się m.in. tym jak wiele zawdzięcza swoim mistrzom oraz przyjaciołom, wspominając zwłaszcza nieżyjących już malarzy, takich jak Witold Damasiewicz, Jan Szancenbach, Zbysław Maciejewski i Stanisław Tabisz.

Wśród wielu zebranych gości byli przedstawiciele Urzędu Miasta w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wojewódzkiego Domu Kultury. Wieczór uświetnił Pan Andrzej Mozgała, który wykonał kilka utworów muzycznych na cymbałach. Wystawę uroczyście otworzył J. E. Biskup Jan Wątroba. Można ją oglądać w budynku kurii diecezjalnej do 25 marca.

Fotografie: Tomasz Baran