15 IX 2009 – Kobieca Grupa Plastyczna Droga „Sacrum”

Wystawa współorganizowana z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.