Kropielnica

Zdjęcie nr 11749
Zdjęcie nr 11751
Zdjęcie nr 11753
Zdjęcie nr 11754
Zdjęcie nr 11755
Zdjęcie nr 11752
  • Nr inwentarza: 436/MDR
  • Materiał: kamień
  • Czas powstania: X wiek (?)
  • Pochodzenie: Dar ks. Eugeniusza Dryniaka

Jeden z najbardziej zagadkowych obiektów w naszej kolekcji. Pochodzi on z północnych Włoch, a przekazany został do naszego muzeum w 2002 roku przez ks. Eugeniusza Dryniaka, proboszcza w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu. Wszystko wskazuje na to, że może to być kamienna romańska kropielnica przyścienna z ok. X wieku. Niestety nigdy nie były prowadzone badania, które mogłyby potwierdzić lub wykluczyć to przypuszczenie.

Kropielnica ma kształt wydrążonego leżącego prostopadłościanu o wymiarach 13 x 20 x 25 cm. Z trzech stron zdobiona jest płaskorzeźbami. Na froncie znajduje się scena figuralna ukazująca trzy postaci: jedną siedzącą na tronie oraz dwie po jego bokach trzymające jakieś przedmioty (zapewne naczynia). Być może jest to procesja z darami albo biskup błogosławiący i rozdzielający dary lub wodę święconą. Na bocznych ściankach ukazano gałązki roślinne. W dwóch przednich narożnikach znajdują się kolumienki podtrzymujące wystający gzyms okalający górną krawędź kropielnicy.