Kropielnica (?)

Zdjęcie nr 11749
Zdjęcie nr 11751
Zdjęcie nr 11753
Zdjęcie nr 11754
Zdjęcie nr 11755
Zdjęcie nr 11752
  • Nr inwentarza: 436/MDR
  • Materiał: kamień
  • Czas powstania: X wiek (?)
  • Pochodzenie: Dar ks. Eugeniusza Dryniaka

Jeden z najbardziej zagadkowych obiektów w naszej kolekcji. Pochodzi on z północnych Włoch, a przekazany został do muzeum w 2002 roku przez ks. Eugeniusza Dryniaka, proboszcza w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu. W inwentarzu widnieje jako kamienna romańska kropielnica przyścienna z ok. X wieku. Niestety nigdy nie były prowadzone badania, które mogłyby potwierdzić lub wykluczyć to przypuszczenie. Równie dobrze może być np. elementem relikwiarza lub dziełem późniejszym, stylizowanym tylko na romański.

Obiekt ma kształt wydrążonego leżącego prostopadłościanu o wymiarach 13 x 20 x 25 cm. Z trzech stron zdobiony jest płaskorzeźbami. Na froncie znajduje się scena figuralna ukazująca trzy postaci: jedną siedzącą na tronie oraz dwie po jego bokach trzymające jakieś przedmioty (zapewne naczynia). Być może jest to procesja z darami albo biskup błogosławiący i rozdzielający dary lub wodę święconą. Można zastanawiać się, czy nie jest to jakaś scena biblijna, np. Sąd Salomona (1 Krl 3, 16-28). Na bocznych ściankach ukazano gałązki roślinne. W dwóch przednich narożnikach znajdują się kolumienki podtrzymujące wystający gzyms okalający górną krawędź kropielnicy.