Chrystus Ukrzyżowany

  • Nr inwentarza: 711/MDR
  • Materiał: płótno, olej
  • Czas powstania: XVII/XVIII w. (?)
  • Pochodzenie: dar Grażyny i Krzysztofa Witków z Głuchowa, k. Łańcuta

Ten znakomicie malowany obraz olejny na płótnie jest kopią malowidła słynnego malarza późnego baroku Antoona van Dycka, ucznia Petera Paula Rubensa, wykonaną nie później niż w XVIII wieku. Kompozycja ta była bardzo popularna i mnóstwo tego typu przedstawień Ukrzyżowanego powstało w antwerpskim warsztacie flamandzkiego artysty (jeden z nich znajduje się np. w Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie). Kto wie czy również i ten nie pochodzi z jego pracowni? Został on bowiem przywieziony z Lille, francuskiego miasta znajdującego się na północy kraju, przy granicy z Belgią (notabene w tamtejszym Pałacu Sztuk Pięknych znajduje się inne Ukrzyżowanie van Dycka). Dosyć zniszczone malowidło w 2016 r. podarowali Muzeum Diecezjalnemu Grażyna i Krzysztof Witkowie z Głuchowa, k. Łańcuta. Obraz był konserwowany w 2018 r. przez zespół Anety i Macieja Filipów.