3 X 2022 – Wystawa zbiorowa „Wyszyński Pater Patriae”

Do Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie zawitała ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej WYSZYŃSKI PATER PATRIAE, zawierające prace kilkudziesięciu artystek i artystów z całej Polski. Otworzył ją uroczyście 3 października 2022 r. J.E. Biskup Jan Wątroba, w obecności uczestników wystawy oraz wielu znamienitych gości. Podczas wernisażu wystąpili m.in. pani Agnieszka Kielar, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa, pan Andrzej Szypuła, prezentujący wybrane myśli kardynała oraz wiersz swojego autorstwa oraz ks. Stanisław Słowik, wieloletni dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W imieniu artystów i artystek przemówiła prof. Dorota Sankowska, dyrektorka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, przybliżając doświadczenie udziału w tego typu ekspozycji.

Został również odczytany list, jaki przesłała na tę okoliczność kuratorka wystawy, prof. Mirosława Rochecka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podkreśliła ona, że organizatorzy i uczestnicy tego wydarzenia „pragną uczcić beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, Jego zasługi dla Kościoła i Polski. W artystycznych wypowiedziach i plastycznych znakach zaproszeni do udziału w wystawie twórcy obrazują Jego niezłomną postawę, osobiste przymioty oraz wyznawane i szerzone ogólnoludzkie wartości. Odnoszą się także do historii jego życia i sprawowanej przez niego posługi «duchowego przywódcy narodu» w trudnym czasie powojennej Polski i komunistycznego reżimu PRL-u. Wracając myślami do czasu Jasnogórskich Ślubów Narodu i Nowenny Tysiąclecia, starają się wzbudzić refleksję dotyczącą owoców dokonanych aktów wiary, a zarazem przypomnieć stawiane Polakom przez Prymasa zadania i cele”.

Ekspozycja zorganizowana została przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Toruniu we współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dwunastoma muzeami i galeriami w całym kraju, gdzie będzie prezentowana. Wydarzeniu towarzyszy obszerna publikacja wydana przez Wydawnictwo Bernardinum.


Wystawę można było oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie do 10 listopada 2022 roku.

Fotografie: Tomasz Baran