15 V 2018 – Wystawa zbiorowa „Pamięć i ślad”

„Sztuka może stawać ponad podziałami i przyczyniać się do ich zasypywania” – mówił ks. Paweł Batory na wernisażu wystawy inspirowanej kulturą żydowską „Pamięć i ślad”.


15 maja 2018 r. w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy „Pamięć i ślad”. Ekspozycja zbiera prace 25 współczesnych artystów wykonane w różnych technikach, inspirowane historią, kulturą i tradycją żydowską. Na wystawie znajduje się również kolekcja judaików pochodzących z Podkarpacia [z kolekcji kolbuszowskiego regionalisty, Pana Andrzeja Wesołowskiego oraz ze zbiorów własnych Muzeum].


Ksiądz Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego, witając zebranych zwrócił uwagę na pojednawczą rolę sztuki. „Sztuka może służyć komunikacji między ludźmi, przyczynić się do poznawania się nawzajem, budować mosty, służyć dialogowi i budowaniu jedności. Rola ta jest szczególnie ważna w czasie zamętu i niezrozumienia, gdy coraz częściej zaczynają się pojawiać postawy lęku, niechęci, a nawet nienawiści. Żywimy przekonanie, że sztuka może stawać ponad podziałami i przyczynić się do ich zasypywania” – mówił ks. Batory.


W części artystycznej wystąpili: dr hab. Jacek Ścibor (tenor) i dr Paweł Węgrzyn (pianista), pracownicy Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artyści zaprezentowali kilka pieśni żydowskich.
Słowo wstępne przedstawił prof. UR dr hab. Wacław Wierzbieniec – kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii UR. Profesor Wierzbieniec nakreślił historię obecności Żydów na terenie Podkarpacia podkreślając w większości dobre relacje między Żydami i Polakami, dla których ta sama ziemia była wspólnym domem. Odnosząc się do stosunków sąsiedzkich przywołał słowa Psalmu 133: „O, jak dobrze i jak miło, gdy bracia żyją razem”. „Tak było w przeszłości, tak jest dzisiaj i oby tak było dalej” – zakończył prof. Wierzbieniec.


W wystawę wprowadziła jej kurator prof. UR dr hab. Marlena Makiel-Hędrzak z Zakładu Kształtowania Przestrzeni, Designu i Rysunku Wydziale Sztuki (razem z nią funkcję kuratora pełni dr Łukasz Gil z Zakładu Malarstwa na Wydziale Sztuki UR). Profesor Makiel-Hędrzak zwróciła uwagę na rolę sztuki w pielęgnowaniu pamięci. „Pamięć jest budulcem naszego świata, jest tym co chroni nas przed chaosem zdarzeń. Ślady są ostoją tej pamięci. Są jak litery, znaki, bez których trudno byłoby coś wyrazić, opowiedzieć i przekazać. Wystawa jest poszukiwaniem definicji pamięci i jej różnych wymiarów. Pamięci o rzeczach wielkich i doniosłych stanowiących o naszej tożsamości, ale także pamięci o rzeczach drobnych, rozproszonych, zachowanych w wyjątkowej materii jaką jest sztuka” – powiedziała kurator.


Wystawa będzie czynna do 15 czerwca 2018 r. Szczególną okazją do zwiedzenia będzie Noc Muzeów, 19 maja od 19.00 do północy.

ks. Tomasz Nowak

Wystawie towarzyszyła okolicznościowa publikacja prezentująca wszystkich artystów oraz dużą część dzieł biorących udział w ekspozycji.

Zdjęcia: ks. Tomasz Nowak i ks. Paweł Batory