12 III 2024 – Zdzisława Ludwiniak „Tablice czasu. Katedry”

„Przemijanie, oczekiwanie i trwanie jest dla każdego artysty ważnym towarzyszem w jego drodze twórczej. (…) Długie godziny pracy [nad rysunkami] stawały się zapisem czasu. Zauważyłam, że każda przestrzeń zarysowana staje się tablicą rejestrującą miniony czas” – napisała o swojej twórczości Zdzisława Ludwiniak, profesorka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, której wernisaż odbył się 12 marca w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie. Podczas spotkania z publicznością artystka mówiła m.in. o inspiracjach, jakie stały za powstanie dwóch prezentowanych cyklów: „Katedry” oraz „Tablice czasu”. Jedną z nich był pożar paryskiej katedry Notre-Dame. Zdzisławie Ludwiniak towarzyszyła siostra dr Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF, artystka i konsultantka ochrony zabytków sakralnych przy sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Podczas wernisażu przybliżyła ona osobę i twórczość pani profesor, zwracając uwagę na jej dorobek dydaktyczny i więź ze studentami. 

Wieczór zebrał jak zwykle grono artystów i miłośników sztuki oraz przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i różnych instytucji kultury. Jeden z najwierniejszych uczestników wernisaży, pan Andrzej Szypuła, zaprezentował wiersz swojego autorstwa. Wystawę uroczyście otworzył biskup Kazimierz Górny, który z dużą serdecznością zwrócił się do zebranych, mówiąc m.in. o ważnej roli sztuki w społeczeństwie i Kościele. 

Zgromadzona publiczność podkreślała, że prace Zdzisławy Ludwiniak są wyjątkowo piękne, wręcz zjawiskowe i w bezpośrednim spotkaniu odsłaniają pełen subtelności rysunkowy i kolorystyczny kunszt autorki. Wystawa otwarta do 15 kwietnia 2024.  

Fotografie: ks. Jakub Oczkowicz i ks. Jakub Nagi