25 XI 2021 – Irena Wojnicka-Markielowska „In memoriam”

Niniejszą wystawą rozpoczynamy nowy cykl „In memoriam”, połączony z modlitewnym spotkaniem w ramach Rzeszowskich Zaduszek Artystycznych, które będą kontynuowane co roku w okolicach rocznicy śmierci ks. Franciszka Dziedzica, pierwszego dyrektora muzeum (zm. 26 listopada 2017 r.). W ten sposób chcemy podtrzymywać pamięć o księdzu założycielu, o Pani Barbarze Sierżędze, wieloletniej pracownicy muzeum, której rocznica śmierci również przypada w listopadzie, a także o ludziach sztuki i kultury pochodzących z Rzeszowa i Podkarpacia lub związanych w jakiś sposób z tym rejonem oraz z Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 25 listopada 2021 r. i rozpoczęło się Mszą świętą w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie, podczas której odczytano nazwiska zmarłych artystów i artystek, fotografów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, muzealników, kuratorów, kolekcjonerów i popularyzatorów dziedzin artystycznych. Modliliśmy się również za zmarłych muzyków i pedagogów z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Zebrani na modlitwie nauczyciele i uczniowie tej szkoły odpowiadali za oprawę muzyczną liturgii, a po jej zakończeniu wykonali koncert wypominkowy „Pamiętamy!”.

Następnie, w siedzibie muzeum, odbył się wernisaż twórczości znanej rzeszowskiej artystki Ireny Wojnickiej-Markielowskiej, który uroczyście otworzył J. E. Biskup Jan Wątroba. Wydarzenie zaszczyciła swoją obecnością córka artystki, Pani Katarzyna Markielowska-Kołodziej, która również wypożyczyła sporo obrazów na tę ekspozycję. Wspomnieniem o artystce podzielił się z nami Pan Jacek Nowak, wieloletni prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Szczególnie wzruszającym momentem wernisażu był moment odtworzenia fragmentu ostatniego wywiadu z Panią Ireną, jaki niedługo przed jej śmiercią przeprowadził Pan Adam Głaczyński z Radia Rzeszów. 

Wystawa prezentuje dzieła z kilku dekad twórczości tej płodnej artystki, w tym kilka kartonów z projektami witraży do kościoła ojców Saletynów w Rzeszowie. Można ją oglądać do 20 grudnia 2021 r.

Zdjęcia: Anna Maria Szkulska