10 V 2022 – Małgorzata Dawidiuk „Epifania światła”

Na powracającą po dwóch latach przerwy Europejską Noc Muzeów, przypadająca w tym roku na 14 maja, Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie przygotowało prezentację twórczości malarskiej Małgorzaty Dawidiuk. Wernisaż otwierający wystawę odbył się 10 maja.

Małgorzata Dawidiuk to artystka, która mieszka i pracuje w Przemyślu, ale pochodzi z Podlasia. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W latach 1988 – 1994 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. I. E. Repina w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko-artystyczną „IKOS”. Jest twórczynią wielu dzieł sakralnych w postaci ikon, ikonostasów i polichromii na terenie całego kraju oraz za granicą, a jej prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i muzealnych. Małgorzata Dawidiuk w swojej twórczości inspiruje się tradycją ikony, a o obrazie myśli czerpiąc z bogatej myśli duchowej tzw. Ojców i Matek Pustyni oraz mistyki chrześcijańskiej (m.in. św. Jana od Krzyża). Jej prace zapraszają do kontemplacji i zamyślenia, a także do modlitwy.

Artystka była obecna na wernisażu, podczas którego wystawę otworzył J. E. Biskup Kazimierz Górny. W swoim przemówieniu podkreślił on m.in. wagę ikony w modlitwie, zwłaszcza wśród wiernych kościołów wschodnich, co możemy obserwować obecnie, goszcząc uchodźców z Ukrainy. Wernisaż zgromadził liczną publiczność – była wśród nas również przedstawicielka Prezydenta Miasta Rzeszowa, Pani Agnieszka Kielar, kierownik w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa, która przekazała słowo pozdrowienia od Pani Prezydent Jolanty Kaźmierczak i wręczyła artystce wiązankę kwiatów. Wprowadzenie do twórczości Małgorzaty Dawidiuk przekazał Pan Jarosław Giemza, znakomity znawca ikon, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, przewodnik beskidzki, autor wielu opracowań dotyczących sztuki cerkiewnej (ostatnio „Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny” wydane przez rzeszowskie wydawnictwo Libra).

Fot. Iwona Duracz-Gil