10 I 2006 – Prezentacja obrazu św. Onufrego z Łąki i ołtarza z Cieklina po konserwacji (Piotr Łopatkiewicz, Aneta Wiktor i Maciej Filip)